Adwentowy Dzień Skupienia 14 grudnia 2019 – relacja

W dniu 14 grudnia b.r. w Instytucie Teologicznym w Sandomierzu przeżywaliśmy kolejne ważne wydarzenie – Adwentowy Dzień Skupienia. Nasza 12 osobowa grupa z Duszpasterstwa Niesakramentalnych Związków Małżeńskich uczestniczyła w tym spotkaniu.
Myślą przewodnią tegorocznego spotkania były słowa z 1 Listu do Tesaloniczan: „Wy wszyscy jesteście dziećmi światła i dziećmi dnia, a nie nocy i ciemności”. Spotkanie poprowadził nasz Duszpasterz ks. dr Tomas Cuber.
Adwentowy Dzień Skupienia rozpoczęliśmy przedpołudniową modlitwą brewiarzową, a następnie ks Tomasz wygłosił konferencję nawiązującą do w/w słów.
W swoim słowie skierowanym do nas dużo miejsca ks Tomasz poświęcił roli i symbolice światła w naszej wierze i w naszym życiu, nawiązując i cytując kazania głoszone przez Papieża Franciszka podczas Jego codziennych Mszy Św. w Domu Św. Marty w Rzymie.

Po wysłuchaniu słów ks. Tomasza udaliśmy się na przerwę podczas której ustaliliśmy terminarz naszych spotkań na I półrocze 2020 roku, który przedstawia się następująco:

11 styczeń –             Spotkanie opłatkowe,

15 luty –                    Projekcja filmu i dyskusja,

14 marzec –              Spotkanie z ks dr Rafałem Kobiałką – Ojcem Duchownym Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu,

4 i 5 kwiecień –        Rekolekcje Wielkopostne – myśl przewodnia: „Jeżeli wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, to wraz z Nim Bóg przywróci do życia także tych, którzy zasnęli zjednoczeni z Jezusem”. ( 1Tes 4, 14 )

15 i 16 maj –             Majówka w Sandomierzu,

13 czerwiec –            Podsumowanie I półrocza,

Kolejnym punktem Dnia Skupienia była Msza Św. pod przewodnictwem ks. Tomasza, który w skierowanym do nas słowie Bożym nawiązał i przytoczył słowa ks bpa Janusza Mastalskiego wygłoszone w dniu 7 grudnia b.r w kościele pw. Miłosierdzia Bożego na Wzgórzach Krzesławickich podczas Adwentowego Dnia Skupienia skierowane do uczestników Duszpasterstwa Niesakramentalnych Związków Małżeńskich w Archidiecezji Krakowskiej – https://pl.aleteia.org/2019/12/10/bp-mastalski-o-zwiazkach-niesakramentalnych-nie-znaczy-ze-gorsi/
Na zakończenie wspólnie odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia i ks Tomasz udzielił nam indywidualnego błogosławieństwa, oraz złożyliśmy sobie życzenia świąteczne i noworoczne.
Ubogaceni i Ufni działaniu światła od Bożej Dzieciny powróciliśmy do domów.