Adwentowy Dzień Skupienia

Z A P R O S Z E N I E

Diecezjalny Duszpasterz Związków Niesakramentalnych Diecezji Sandomierskiej ks. kan. dr Tomasz CUBER oraz osoby działające przy tym Duszpasterstwie

Z A P R A S Z A J Ą

wszystkich, którzy żyją w takich związkach na Adwentowy Dzień Skupienia, który odbędzie się w dniu 14 grudnia 2019 roku w Instytucie Teologicznym  w Sandomierzu ul. Mariacka 9.
Rozpoczęcie o godzinie 9:30.

Myślą przewodnią będą słowa z 1 Listu do Tesaloniczan 5,5:

„Wy wszyscy jesteście dziećmi światła i dziećmi dnia, a nie nocy
i ciemności”.

P r o g r a m:

9:30 – 9:45           Modlitwa brewiarzowa,
9:45 – 10:30         Konferencja,
10:30 – 11:00       Przerwa na kawę i herbatę,
11:00 – 11:30       Sprawy organizacyjne Duszpasterstwa,
11:30 – 12:30       Msza Św. z homilią,
12:30 – 13:00       Adoracja Najświętszego Sakramentu połączona                                                                                             z nabożeństwem do Bożego Miłosierdzia,

13:00                    Zakończenie – wspólny obiad.

Chętnych proszę o kontakt telefoniczny na numer: 698 – 395 – 835
lub mailem: sandriu@interia.pl do dnia 13 grudnia 2019 roku.