Adwentowy Dzień Skupienia 9 grudnia 2017 – relacja

W dniu 9 grudnia b.r. w Instytucie Teologicznym w Sandomierzu przeżywaliśmy kolejne ważne wydarzenie – Adwentowy Dzień Skupienia. Nasza 10 osobowa grupa z Duszpasterstwa Niesakramentalnych Związków Małżeńskich uczestniczyła w tym spotkaniu.

Myślą przewodnią tegorocznego spotkania były słowa z Listu do Rzymian: „Tych których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi”. Spotkanie poprowadził ks. dr Zbigniew Kata pracujący jako wikariusz w Parafii pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Tuszowie Narodowym.

Temat ten jest bardzo zbieżny z tegorocznym hasłem Roku Liturgicznego, które brzmi: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”

Mszę Świętą celebrował ks. Zbigniew, który skierował do nas słowo Boże. Homilia poświęcona była Tajemnicy Ducha Świętego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Następną częścią spotkania była konferencja, podczas której ksiądz Zbigniew szczegółowo omówił siedem darów Ducha Świętego o których wspomniał w homilii.

Poprzez dary Ducha dostępujemy wspólnoty z Bogiem, udziału w Jego życiu, w Jego potędze, mądrości i świętości – stajemy się dziećmi Bożymi.

Dary Ducha Świętego są specjalnymi uzdolnieniami, które pozwalają nam żyć w sposób godny ucznia Jezusa Chrystusa, kształtują naszą chrześcijańską duchowość.

Dar mądrościjest to dar dzięki któremu potrafimy przeżywać swoje życie w świetle ostatecznego celu, pozwala bardzo głęboko przeżywać poczucie sensu życia ukierunkowanego ku Bogu.

Dar rozumu pozwala wniknąć głębiej w tajemnicę Boga – Jego poznania. Dar ten kształtuje także zmysł wiary.

Dar radyuzdalnia człowieka do właściwego wyboru przed jakim stajemy każdego dnia.

Człowiek obdarowany tym darem nie ma nic w sobie z człowieka pysznego, który uważa że wszystko wie, pozwala wsłuchać się w to co Pan Bóg mówi do nas.

Dar męstwadodaje nam siły, gdy wiemy co zrobić, uzdalnia do przeciwstawienia się pokusom czynienia zła, uzdalnia także do męczeństwa, gdyby trzeba było dać świadectwo wierze, daje nam odwagę pójścia za propozycją dobra.

Dar umiejętnościpozwala rozeznać wartości co pochodzi od Boga, co od złego, a co od nas samych. Wspomaga naszą wiedzę i zdolności, uzdalnia do tego, że patrząc na świat potrafimy odnaleźć Boga. Prowadzi człowieka on do żalu i pokuty, gdyż daje poznać czym jest odejście od Boga i zwróceniu się ku temu co stworzone.

Dar pobożnościuzdalnia nas do unikania grzechu ze względu na miłość do Boga. Wywołuje on „lęk” przed grzechem.

Dar bojaźni Bożejprowadzi do serdecznego żalu za grzechy. Z tych dwóch ostatnich darów wyrasta chęć wynagradzania Bogu za tych, którzy nie oddają Bogu należnej Jemu czci, którzy nie są Bogu posłuszni, którzy czynią zło.

Ubogaceni i Ufni działaniu Ducha Świętego powróciliśmy do domów, składając sobie na zakończenie życzenia świąteczne i noworoczne.