Blog Archives

Spotkanie 11-go lutego 2017 roku

Dnia 11 lutego 2017 roku w Instytucie Teologicznym w Sandomierzu odbyło się kolejne spotkanie Duszpasterstwa Niesakramentalnych Związków Małżeńskich Diecezji Sandomierskiej. Spotkanie rozpoczęliśmy wspólnym odmówieniem przedpołudniowej modlitwy brewiarzowej poprowadzonej przez naszego Duszpasterza. Następnie ksiądz Tomasz odprawił Mszę Świętą, podczas której skierował do nas słowo Boże. Po Mszy Świętej udaliśmy się na salę Jana Pawła II, gdzie

Continue Reading →

Relacja ze spotkania opłatkowego w dniu 14 stycznia 2017 roku

Dnia 14 stycznia 2017 roku o godzinie 9.30 w Instytucie Teologicznym w Sandomierzu odbyło się spotkanie opłatkowe naszego Duszpasterstwa. Spotkanie rozpoczęliśmy jak zwykle wspólnym odmówieniem przedpołudniowej modlitwy brewiarzowej poprowadzonej  przez naszego Duszpasterza. Następnie ksiądz Tomasz odprawił Mszę Świętą, podczas której skierował do nas słowo Boże. Kolejnym punktem naszego opłatkowego spotkania było złożenie sobie życzeń, a

Continue Reading →

Spotkanie opłatkowe niesakramentalnych

Duszpasterz Niesakramentalnych Związków Diecezji Sandomierskiej zaprasza na spotkanie opłatkowe, osoby żyjące w związkach niesakramentalnych (jak również rozwiedzionych, którzy nie zawarli nowego związku), które odbędzie się dnia 14 stycznia 2017 roku ( sobota ) o godzinie 9.30 w Instytucie Teologicznym w Sandomierzu ul. Mariacka 9. Zaproszenie nasze kierujemy szczególnie do tych, którzy jeszcze nie uczestniczyli w

Continue Reading →

Terminarz spotkań w 2017 roku

14 styczeń – Spotkanie opłatkowe w Instytucie Teologicznym w Sandomierzu 11 luty – Projekcja filmu i dyskusja 11 marzec – Spotkanie z … 8 – 9 kwiecień – Rekolekcje Wielkopostne 6 maj – Majówka w Parafii pw. Pana Jezusa Miłosiernego i św. Andrzeja Ap. w Ciężkowicach 10 czerwiec – Podsumowanie I półrocza Lipiec – Sierpień

Continue Reading →

Adwentowy dzień skupienia – 10 grudnia 2016 roku

W dniu 10 grudnia b.r. w Instytucie Teologicznym w Sandomierzu przeżywaliśmy kolejne ważne wydarzenie – Adwentowy Dzień Skupienia. Nasza grupa z Duszpasterstwa Niesakramentalnych Związków Małżeńskich uczestniczyła w tym spotkaniu. Myślą przewodnią tegorocznego spotkania były słowa z Listu do Filipian: „Radujcie się zawsze w Panu! Jeszcze raz mówię: radujcie się!. Niech wasza łagodność będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest

Continue Reading →

Relacja z Nabożeństwa wypominkowego w dniu 12 listopada 2016 roku

W dniu 12 listopada b.r. podczas kolejnego spotkania naszego odprawione zostało w Kościele p,w, Chrystusa Króla w Tarnobrzegu Nabożeństwo Wypominkowe połączone z Adoracją Najświętszego Sakramentu. Adoracji przewodniczył pod nieobecność naszego Duszpasterza ks. Dariusz Chowaniec wikariusz pracujący w tej parafii. Najwytrwalsza grupa uczestników spotkania modliła się za swoich bliskich i dalszych zmarłych polecając ich dusze podczas

Continue Reading →

Rozmowa z Ks. Biskupem i Ks. Duszpasterzem w Radiu Kielce

Dnia 16 października 2014 roku w Radio Kielce w audycji pt. „Punkty widzenia” Pani Grażyna Ślęzak-Wójcik – redaktor z Redakcji Oddziału w Sandomierzu, przeprowadziła rozmowę z Biskupem Sandomierskim Krzysztofem Nitkiewiczem i księdzem Tomaszem Cuberem – Diecezjalnym Duszpasterzem Duszpasterstwa Niesakramentalnych Związków Małżeńskich Diecezji Sandomierskiej. Rozmowa do odsłuchania   Audycję publikujemy dzięki uprzejmości Pana Józefa Wadowskiego z

Continue Reading →

Relacja z naszej wizyty w Hucie Komorowskiej

W dniu 8 października 2016 roku pod przewodnictwem naszego Duszpasterza ks. Tomasza Cubera grupa Duszpasterstwa Niesakramentalnych Związków Małżeńskich Diecezji Sandomierskiej wyjechała na kolejne spotkanie formacyjno – pielgrzymkowe połączone ze zwiedzaniem Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego w Hucie Komorowskiej. Z historią tego miejsca oraz osobą księdza Kardynała zapoznał nas ks. Daniel Koryciński – dyrektor Muzeum, który zaprezentował

Continue Reading →

Relacja ze spotkania w dniu 17 września 2016 roku

Dnia 17 września 2016 roku w Instytucie Teologicznym w Sandomierzu odbyło się kolejne, a zarazem pierwsze powakacyjne spotkanie naszego Duszpasterstwa. Spotkanie rozpoczęliśmy Mszą Świętą, pod przewodnictwem naszego Duszpasterza Księdza Tomasza, który skierował do nas słowo Boże. Modlitwą i pieśniami wielbiliśmy Pana, modląc się i dziękując Bogu za wspólnie spędzony rok naszej formacji, prosząc równocześnie o

Continue Reading →

Powakacyjny start

Wakacje powoli dobiegają końca, nasze Duszpasterstwo zaprasza w dniu 17 września na godzinę 9.30, do Instytutu Teologicznego w Sandomierzu, ul. Mariacka 9 na pierwsze powakacyjne spotkanie formacyjne. Osoby zainteresowane i chętne do uczestniczenia serdecznie zapraszamy. Diecezjalny Duszpasterz dr Tomasz Cuber

Continue Reading →