Nabożeństwo wypominkowe – relacja

W dniu 25 listopada b.r. podczas kolejnego naszego spotkania, odprawione zostało w Kościele p.w. Chrystusa Króla w Tarnobrzegu Nabożeństwo Wypominkowe połączone z Adoracją Najświętszego Sakramentu.

Adoracji przewodniczył pod nieobecność naszego Duszpasterza ks. Dariusz Chowaniec – wikariusz pracujący w tej parafii. Najwytrwalsza 13 osobowa grupa uczestników spotkania modliła się za swoich bliskich i dalszych zmarłych polecając ich dusze podczas rozważania części Radosnych Różańca.

Odmówienie przez każde małżeństwo kolejnej tajemnicy poprzedzone było odczytaniem imion bliskich za których modliliśmy się wspólnie. W sposób szczególny polecaliśmy modlitwie tych z naszego Duszpasterstwa, którzy odeszli do wieczności. Kończąc odmówiliśmy Litanię za zmarłych.

Po zakończonej Adoracji i Błogosławieństwie udaliśmy się na salkę na spotkanie podczas którego ustaliliśmy termin kolejnego spotkania, które odbędzie się w dniu 9 grudnia b.r.

w Instytucie Teologicznym w Sandomierzu, ul. Mariacka 9 i będzie to Adwentowy Dzień Skupienia, którego myślą przewodnią będą słowa z Listu do Rzymian 8,14: „Ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi”. Prowadzącym będzie ks. dr Zbigniew Kata.

Wstępnie omówiliśmy również program naszych spotkań w I półroczu 2018 roku.

Zaakceptowany i przyjęty on będzie na grudniowym spotkaniu.

Na zakończenie spotkania obejrzeliśmy film p.t. „Bóg nie umarł 2”.