Posynodalna Adhortacja Papieża i spotkanie jej poświęcone

Kolejne spotkanie Duszpasterstwa Niesakramentalnych Związków Małżeńskich Diecezji Sandomierskiej miało miejsce dnia 9 kwietnia 2016 roku i odbyło się w Kościele p.w. Św. Barbary w Tarnobrzegu.

Rozpoczęło się ono wspólną brewiarzową modlitwą przedpołudniową poprowadzoną przez ks. Tomasza, która jest już stałą częścią naszych spotkań. Następnie rozpoczęła się Msza Św. pod przewodnictwem naszego Duszpasterza, który skierował do nas słowo Boże. Całe kazanie poświęcone było Posynodalnej Adhortacji Apostolskiej AMORIS LAETITIA Ojca Świętego Franciszka.

Po zakończonej Mszy Świętej udaliśmy się na salkę, gdzie wspólnie spożyliśmy Śniadanie Wielkanocne. Dyskutowaliśmy na temat Adhortacji Papieskiej. Najwięcej uwagi poświęciliśmy Rozdziałowi VIII – „TOWARZYSZYĆ, ROZPOZNAĆ I WŁĄCZYĆ TO, CO KRUCHE”.

Również poruszone zostały  sprawy organizacyjne Duszpasterstwa  – między innymi –  wyjazd na tegoroczną Majówkę, którą zaplanowaliśmy w Strachocinie, gdzie mieści się Sanktuarium Św. Andrzeja Boboli.

Termin wyjazdu na majówkę ustaliliśmy na 14 maja b.r. godzina 7.30 spod Kościoła Św. Barbary w Tarnobrzegu.

Spotkanie zakończyła wspólna modlitwa.

Źródło i pełna treść adhortacji:

http://www.deon.pl/religia/serwis-papieski/dokumenty/adhortacje-franciszek/art,6,adhortacja-apostolska-amoris-laetitia,strona,1.html