Relacja z Rekolekcji Wielkopostnych w dniu 12 i 13 marca 2016 roku

Dni 12 i 13  marca b.r. były dla naszego Duszpasterstwa kolejnymi ważnymi wydarzeniami, a mianowicie odbyły się zaplanowane Rekolekcje Wielkopostne. Z przyczyn technicznych nie odbyły się jak planowaliśmy w Ośrodku Formacji Liturgicznej św. Jana Chrzciciela w Zawichoście.

W pierwszym dniu 12 marca b.r. spotkaliśmy się w Kościele p.w. Chrystusa Króla w Tarnobrzegu, gdzie grupa uczestników z Duszpasterstwa Niesakramentalnych  Związków Małżeńskich uczestniczyła w Drodze Krzyżowej, którą poprowadził nasz Duszpasterz ks. Tomasz.

Rozważania kolejnych stacji czytane były przez małżeństwa z naszego Duszpasterstwa. Myślą przewodnią tegorocznego spotkania były słowa Listu do Rzymian: Radujcie się nadzieją, w utrapieniu bądźcie cierpliwi, w modlitwie wytrwali.

Następnie udaliśmy się na salkę gdzie ks. Tomasz wygłosił nam konferencję nawiązującą do tematu Rekolekcji oraz do zakończonego Synodu Biskupów poświęconemu rodzinie. Spotkanie zakończyliśmy wspólną modlitwą.

Drugi dzień naszych Rekolekcji, odbył się w Kościele p.w. Św. Barbary w Tarnobrzegu, a rozpoczęliśmy go wspólną modlitwą – odmawiając Koronkę do Miłosierdzia Bożego, którą poprowadził ks. Tomasz. Następnie wspólnie z uczestnikami Domowego Kościoła z w/w Parafii uczestniczyliśmy we Mszy Św.

Po Mszy Św. w świetlicy parafialnej ks. Tomasz wygłosił kolejną konferencję. Wiele miejsca w głoszonej nauce ksiądz Tomasz poświęcił Bożemu Miłosierdziu oraz omówił materiały z Synodu. Rekolekcje zakończyliśmy wspólną modlitwą, a następnie  udaliśmy się do Kościoła na Nabożeństwo Gorzkich Żali.

Kolejne spotykanie naszego Duszpasterstwa zgodnie z terminarzem spotkań odbędzie się w dniu 

 9 kwietnia b.r. o godz. 930 Kościele p.w. Św. Barbary w Tarnobrzegu – na które serdecznie zapraszamy.