Relacja ze spotkania opłatkowego 2019

Dnia 26 stycznia 2019 roku o godzinie 9.30 w Kościele p.w. Św. Barbary w Tarnobrzegu odbyło się spotkanie opłatkowe naszego Duszpasterstwa.

Spotkanie rozpoczęliśmy jak zwykle wspólnym odmówieniem przedpołudniowej modlitwy brewiarzowej poprowadzonej przez naszego Duszpasterza. Następnie ksiądz Tomasz odprawił Mszę Świętą.

W skierowanym do nas słowie Bożym ksiądz Tomasz mówił o tym co nam wolno a czego nam nie wolno, jak my jako niesakramentalni możemy uczestniczyć w życiu Kościoła.

Kolejnym punktem naszego opłatkowego spotkania było złożenie sobie życzeń, a następnie agapa i wspólne śpiewanie kolęd przy akompaniamencie gitarowym księdza Tomasza. Atmosfera i charakter tego spotkania jak zawsze pozostawia w nas niezapomniane wrażenia.

Lutowe spotkanie Duszpasterstwa odbędzie się 16 lutego o godz. 9.30 w Instytucie Teologicznym w Sandomierzu przy ulicy Mariackiej 9, na które serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane, będące w takiej sytuacji jak my i chcące uczestniczyć w spotkaniach.

Na tym spotkaniu zaplanowaliśmy projekcję filmu.

Jak kolędowaliśmy można zobaczyć tutaj: