Relacja ze spotkania opłatkowego w dniu 14 stycznia 2017 roku

Dnia 14 stycznia 2017 roku o godzinie 9.30 w Instytucie Teologicznym w Sandomierzu odbyło się spotkanie opłatkowe naszego Duszpasterstwa.

Spotkanie rozpoczęliśmy jak zwykle wspólnym odmówieniem przedpołudniowej modlitwy brewiarzowej poprowadzonej  przez naszego Duszpasterza. Następnie ksiądz Tomasz odprawił Mszę Świętą, podczas której skierował do nas słowo Boże.

Kolejnym punktem naszego opłatkowego spotkania było złożenie sobie życzeń, a następnie agapa i wspólne śpiewanie kolęd przy akompaniamencie gitarowym księdza Tomasza. Atmosfera i charakter tego spotkania wywarły na nas niezapomniane wrażenia.

Lutowe spotkanie Duszpasterstwa odbędzie się 11 lutego o godz. 9.30 również w Instytucie Teologicznym w Sandomierzu przy ulicy Mariackiej 9, na które serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane, będące w takiej sytuacji jak my i chcące uczestniczyć w spotkaniach.

Jak kolędowaliśmy można zobaczyć tutaj: