Spotkanie dnia 8 marca 2014 roku

Dnia 8 marca 2014 roku w Kościele p.w. Św. Barbary w Tarnobrzegu odbyło się kolejne spotkanie Duszpasterstwa Niesakramentalnych Związków Małżeńskich Diecezji Sandomierskiej.

Spotkanie rozpoczęło się wspólną brewiarzową modlitwą przedpołudniową poprowadzoną przez naszego Duszpasterza, która stałą się już stałą częścią naszych spotkań. Następnie rozpoczęła się Msza Św. pod przewodnictwem naszego Duszpasterza ks. Tomasza, który skierował do nas słowo Boże. Po zakończonej Mszy Św. ksiądz Tomasz udzielił każdemu z nas indywidualnego błogosławieństwa. Następnie udaliśmy się na salkę, gdzie obejrzeliśmy krótki film oparty o fragment Ewangelii wg Św. Jana – Spotkanie Jezusa z Nikodemem. Po obejrzeniu tego filmu rozpoczęliśmy dyskusję i rozważania tego tekstu. Obecni na spotkaniu podzielili się swoimi świadectwami i przeżyciami związanymi z odczuciem obecności i ingerencji Boga w ich życiu.

Omówione zostały również sprawy organizacyjne Duszpasterstwa w których poruszono m.in. zmianę terminu (wyjazdu) – spotkania majowego z 10 maja na 17 maja b.r. Na spotkanie w dniach 11 do 12 kwietnia b.r. na Rekolekcje Wielkopostne zadeklarowało swój udział 10 małżeństw.

Ksiądz Tomasz poinformował również o funkcjonującej i cieszącej się coraz większym zainteresowaniem naszej stronie internetowej oraz o dużej liczbie „wejść” na strony Diecezji Sandomierskiej na link o naszym Duszpasterstwie.

Spotkanie zakończyła wspólna modlitwa Anioł Pański o pokój na świecie.