Spotkanie powakacyjne

W dniu 12 września b.r. odbyło się pierwsze powakacyjne, a zarazem pierwsze od 15 lutego b.r. spowodowanego pandemią – spotkanie naszego Duszpasterstwa na które czekaliśmy z utęsknieniem.
Spotkanie odbyło się z zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych. Spotkanie poprowadził pod nieobecność ks. Tomasza ks. Konrad FEDOROWSKI referent z Duszpasterstwa Rodzin zarazem Wikariusz Katedry Sandomierskiej. Ksiądz Konrad jest doktorantem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Spotkanie z księdzem Konradem rozpoczęliśmy jak zawsze modlitwą brewiarzową, a następnie ks. Konrad odprawił Mszę Św. i skierował do nas Słowo Boże. Po mszy św. udaliśmy się na salkę na spotkanie przy kawie, herbacie i ciastku podczas którego ksiądz Konrad chciał się z nami bliżej zapoznać.
Podczas spotkania odwiedził nas ks Tomasz i poinformował, że z dniem 19 lipca b.r. został Proboszczem Parafii pw. Św. Mikołaja w Szewnie i nie będzie mógł być już naszym Duszpasterzem.
Funkcję tę przejmie ks Konrad Fedorowski.

Opracowaliśmy terminarz spotkań na II półrocze b.r i tak:

  • kolejne spotkanie odbędzie się 10 października i będzie to Nabożeństwo Różańcowe w Regionalnym Centrum Karola Wojtyły w Pastwiskach, które poprowadzi nasz dotychczasowy Duszpasterz ks. Tomasz Cuber,
  • 7 listopada Nabożeństwo Wypominkowe,
  • 5 grudnia Adwentowy Dzień Skupienia, z następującą myślą przewodnią Bądźcie wytrwali w modlitwie, czuwając na niej w dziękczynieniu”. ( Kol 4,2 )

Wyjazd na Nabożeństwo Różańcowe w dniu 10 października o godz. 7.15 spod Kościoła pw. Św. Barbary w Tarnobrzegu.
Prosimy przyjść w maseczkach oraz podczas spotkania prosimy o zachowanie wszystkich środków ostrożności i bezpieczeństwa związanych z trwającą nadal pandemią.