Sprawozdanie z Majówki w Kałkowie

Dnia 9 maja 2015 roku pod przewodnictwem naszego Duszpasterza ks. Tomasza Cubera grupa skupiona w Duszpasterstwie Niesakramentalnych Związków Małżeńskich Diecezji Sandomierskiej wyjechała na Majówkę do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Pani Świętokrzyskiej do Kałkowa.

Spotkanie rozpoczęliśmy się od zwiedzenia tego przepięknego miejsca od tzw. Golgoty Wschodu – budynku którego pomieszczenia obrazują najboleśniejsze wydarzenia w dziejach Polski takie jak okrucieństwo II wojny światowej, męczeństwo Polaków na Wschodzie – Katyń, Kozielsk czy Ostaszków, ale nie tylko. Są tam również miejsca poświęcone strajkom i tragedii w kopalni Wujek, śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, walka narodu z władzą PRL-u.

Golgota Wschodu
Golgota Wschodu

 

Następnie udaliśmy się do Budynku Misterium Męki Pańskiej, gdzie obejrzeliśmy Misterium Męki Pańskiej. Kolejnym obiektem który obejrzeliśmy była Panorama Świętokrzyska.  Panorama Świętokrzyska jest przedstawieniem dziejów ziemi świętokrzyskiej oraz historii parafii i Sanktuarium w Kałkowie w postaci widowiska „lalkowego”. Posiada ona wiele elementów widowiska teatralnego.

Motyw z Panoramy Świętokrzyskiej
Motyw z Panoramy Świętokrzyskiej

 

Następnie pod przewodnictwem księdza Tomasza wspólnie uczestniczyliśmy w Drodze Krzyżowej modląc się rozważając Stacje Drogi Krzyżowej.

Wspólne rozważanie Stacji Drogi Krzyżowej
Wspólne rozważanie Stacji Drogi Krzyżowej
Kolejne Stacje Drogi Krzyżowej
Kolejne Stacje Drogi Krzyżowej
Fotka pod Pomnikiem Chrystusa Króla
Fotka pod Pomnikiem Chrystusa Króla

 

Kolejnym etapem naszego przebywania w Sanktuarium była Msza Św. którą sprawował ks. Tomasz.

Ksiądz Tomasz głoszący Słowo Boże
Ksiądz Tomasz głoszący Słowo Boże

 

Po Mszy Św. wspólnie odśpiewaliśmy Litanię Loretańską. Spotkanie zakończone zostało biesiadowaniem i ogniskiem podczas którego wielbiliśmy Boga wspólnym śpiewaniem pieśni Maryjnych, Pielgrzymkowych i Oazowych.

Przy ognisku
Przy ognisku
Przy ognisku
Przy ognisku
Przy ognisku
Przy ognisku