Wskazówki i postępowanie

[headline]PAMIĘTAJ:[/headline]

Jesteś w związku niesakramentalnym ale:

  • – nikt nie odebrał Ci prawa do zawierzenia siebie Bogu.
  • – Bóg czeka na głos Twojej modlitwy;
  • – Bóg czeka na Ciebie podczas niedzielnej Mszy świętej;
  • – możesz otrzymać pomoc w postaci pomocy w konfesjonale, pomimo że nie jest możliwe otrzymanie rozgrzeszenia;
  • – jako katolik masz obowiązek wychowywać dzieci po katolicku;
  • – możesz upewnić się w sądzie kościelnym, czy Twoje małżeństwo sakramentalne było ważnie zawarte;
  • – pomocą w powrocie do życia sakramentalnego może być dla Ciebie pełna wstrzemięźliwość seksualna oraz zachowanie innych warunków:
  •    * niemożność rozstania się,
  •    * żal za rozpad małżeństwa sakramentalnego,
  •    * uniknięcie zgorszenia.

 

„… Osoby rozwiedzione, które zawarły ponowne związki, nadal – pomimo ich sytuacji -przynależą do Kościoła, który ze szczególną troską im towarzyszy w ich pragnieniu kultywowania, na tyle, na ile to jest możliwe, chrześcijańskiego stylu życia poprzez uczestnictwo we Mszy św., choć bez przyjmowania Komunii św., słuchania słowa Bożego, adorację eucharystyczną, modlitwę, uczestnictwo w życiu wspólnotowym, szczerą rozmowę z kapłanem czy ojcem duchownym, oddawanie się czynnej miłości, dziełom pokuty oraz zaangażowaniu w wychowanie dzieci”

(Adh. Ap. Benedykta XVI – SACRAMENTUM CARITATIS Nr 29).